Från idé till produkt

med stöd från forskare vid Karolinska Institutet och KI:s innovationskontor

Moa Sundström

Foto: Stefan Zimmerman

Moa Sundström har utvecklat den ergonomiska sovkudden »MOA« som kom i svensk produktion och lanserades lagom till Moas pensionering vid Karolinska Institutet 2014.

RÄTT HÖJD ÄR HEMLIGHETEN

Utformningen av kudden blev lösningen på ett eget nackproblem. Med rätt höjd på kudden blir sovställningen ergonomiskt riktig och muskelaturen får erforderlig vila under natten. Många sover idag med alldeles för höga kuddar. Kudden används idag av flera sjukgymnaster i Stockholm.

PROFESSIONELL SUPPORT

Uppbackning av idén och produkten erhölls av forskare vid Institutionen för Folkhälsovetenskap på Karolinska Institutet. Roland Andersson, tidigare professor i innovationsteknik och ergonomiforskare vid Karolinska Institutet, har varit ett värdefullt stöd i processen. Även Karolinska Institutets innovationskontor och Stockholms NyföretagarCentrum har bidragit med råd och kunskap om produktutveckling och kommersialisering.

SAMORDNARE PÅ KAROLINSKA INSTITUTET

Moa Sundström har varit anställd vid Karolinska Institutet som samordnare för det globala säkerhetsfrämjande/skadeförebyggande programmet »Safe Community« vid WHO Collaborating Centre on Community Safety Promotion vid Institutionen för Folkhälsovetenskap mellan åren 1989–2014.